Bộ điều khiển nhiệt độ TOL-P3RK1C

Ngõ vào: K, out: relay, 0~100 độ C, 96x96mm, 100-240V

Giá KM còn: 491.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 734.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TOL-P3RK2C

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TOL-P3RK2C

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

TA SERIES bộ điều khiển nhiệt độ Autonics

TA SERIES bộ điều khiển nhiệt độ Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RK4C

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RK4C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RK2C

Can K, 0-200 độ C, out relay, 100-240VAC, kt48x48

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RK6C

Can K, 0~600 độ C, relay, 100-240VAC, kt48x48

Giá KM còn: 382.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 571.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RK8C

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RK8C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RKCC

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RKCC

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SK1C

Điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SK1C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SK2C

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SK2C thay cho mã số TOS-B4SK2C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK4C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK4C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK6C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK6C

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK8C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK8C

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SKCC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SKCC

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ2C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ2C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ3C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ3C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ4C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ4C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ2C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ2C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ3C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ3C

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SJ4C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SJ4C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP0C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP0C

Giá KM còn: 39.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 58.900 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP1C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP1C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP2C

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP2C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP4C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP4C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP0C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP0C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP1C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP1C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP2C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP2C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP4C

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP4C

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK1C

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK1C

Giá KM còn: 476.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 711.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK2C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK2C

Giá KM còn: 476.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 711.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK4C

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK4C

Giá KM còn: 476.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 711.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK6C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK6C

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK8C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK8C

Giá KM còn: 476.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 711.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RKCC

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RKCC

Giá KM còn: 476.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 711.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK1C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK1C

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK2C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK2C

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK6C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK6C

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK8C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK8C

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SKCC

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SKCC

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4RJ2C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4RJ2C

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ