Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS

Can nhiệt K 2 dây, PT100 hoặc J

out relay/SSR, 100-240VAC

kích thước: 48x48

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TA Series

Lựa chọn ON/OFF, điều khiển PID

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RK2C

Can K, 0-200 độ C, out relay, 100-240VAC, kt48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RK4C

Can nhiệt K 2 dây, 0-400 độ C

out relay, 100-240VAC

kích thước: 48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RK6C

Can K, 0~600 độ C, relay, 100-240VAC, kt48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RK8C

Can nhiệt K 2 dây, 0-800 độ C

out relay, 100-240VAC

kích thước: 48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RKCC

Can nhiệt K 2 dây, 0-1200 độ C

out relay, 100-240VAC

kích thước: 48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SK1C

Can nhiệt K, 100 độ C, SSR, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SK2C

Can nhiệt K, 200 độ C, SSR, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK4C

Can nhiệt K, 400 độ C, SSR, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK6C

Can nhiệt K, 600 độ C, SSR, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SK8C

Can nhiệt K, 800 độ C, SSR, 48x48, 100-240V

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SKCC

1200 độ C, out: SSR, ngõ vào K, 100-240VAC, 48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ2C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ2C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ3C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ3C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ4C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4RJ4C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ2C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ2C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ3C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAS-B4SJ3C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SJ4C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SJ4C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP0C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP0C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP1C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP1C

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP2C

- Ngõ ra: relay.
- Phạm vi đo: 0 - 200 độ C.
- kích thước: 48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4RP4C

Phạm vi đo 0~400 ℃

Kích thước: 48x48

Ngõ ra: relay

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP0C

PT100, -50~100 ℃, out: SSR, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP1C

PT100, 0~100 ℃, out: SSR, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP2C

Can nhiệt PT100, 200 độ C, SSR, 48x48, 100-240V.

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAS-B4SP4C

400 độ C, out: SSR, ngõ vào PT100, 100-240VAC, 48x48

Giá KM còn: 415.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 620.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM Series

Can nhiệt K 2 dây, pt100, J

out relay/SSR, 100-240VAC

kích thước: 72x72

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK1C

Can nhiệt K 2 dây

out relay, 100-240VAC

kích thước: 72x72

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK2C

Can nhiệt K 2 dây, 0-200 độ C

out relay, 100-240VAC

kích thước: 72x72

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK4C

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK4C

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK6C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK6C

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK8C

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RK8C

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RKCC

Bộ Điều Kiển nhiệt độ Autonics TAM-B4RKCC

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK1C

Can nhiệt K, 100 độ C, SSR, 72x72, 100-240V

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK2C

Can nhiệt K, 200 độ C, SSR, 72x72, 100-240V

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK6C

Can nhiệt K, 600 độ C, SSR, 72x72, 100-240V

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SK8C

Can nhiệt K, 800 độ C, SSR, 72x72, 100-240V

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4SKCC

1200 độ C, out: SSR, ngõ vào K, 100-240VAC, 72x72

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4RJ2C

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TAM-B4RJ2C

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ