Hộp điện nhựa chống thấm Hibox Terminal Block Box

Tủ chứa 4 đến 40 cầu đấu điện

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm 4 cầu đấu điện Hi Box DS-PG-4P

KT: 85x55x40, có sẳn 4P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 176.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-4PT

KT: 85x55x40, có sẳn 4P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 191.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-MTB-4P

KT: 85x55x40, có sẳn 4 cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm 6 cầu đấu điện Hi Box DS-PG-6P

KT: 85x55x40, có sẳn 6P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 191.000 VNĐ

Hộp điện nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-PG-6PT

KT: 90x75x40, có sẳn 6P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 213.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm chứa cầu đấu dây Hi Box DS-MTB-6P

KT: 85x55x40, có sẳn 6 cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-10P

KT: 110x75x40, có sẳn 10P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 293.000 VNĐ

Hộp nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-MTP-10P

KT: 110x75x40, có sẳn 10 cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điện nhựa chống thấm có cầu đấu dây Hi Box DS-PG-15P

KT: 100x200x70, có sẳn 15P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 452.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-15PT

KT: 100x200x70, có sẳn 15P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 516.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-20P

KT: 170x160x70, có sẳn 20P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 514.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-20PT

KT: 110x230x70, có sẳn 20P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: 614.000 VNĐ

hộp cầu đấu dây điện chống thấm Hi Box DS-PG-40PT

KT: 170x160x70, có sẳn 40P cầu đấu dây bên trong, IP67

Đơn giá: Liên hệ