Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Terminal Box

Bề rộng 190 - 560mm, ghép bulon nhựa

Bề cao: từ 190-380mm

độ sâu: 130 đến 230mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm HI BOX DS-AG-1919

W190xH190xD130, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: 395.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-2819

W280xH190xD130mm

(bulon nhựa)

IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 464.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Terminal Box Hi Box DS-AG-2819-1

W280xH190xD155mm (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: 565.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Terminal Box Hi Box DS-AG-2819-B

W280xH190xD180mm (bulon nhựa) IP67, IK08, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-2819-B1

W280xH190xD230, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: 707.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-2819-1M

W280xH190xD155, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-2828

280x280x130, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: 593.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3428

W340xH280xD130, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3819

W380xH190xD130, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: 593.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi_Box DS-AG-3819-1

W380xH190xD180, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: 790.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3819-B

W380xH190xD180, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3819-B1

W380xH190xD230, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: 843.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3828

W380xH280xD130, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3828-1

W380xH280xD180, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3828-B

W380xH280xD180, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-3828-B1

W380xH280xD230, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-5628

W560xH280xD130, IP67, Nhựa ABS,bản lề nhựa & khóa inox

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-5638

W560xH380xD180, IP67, Nhựa ABS, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-3428

W340xH280xD130, IP67, nắp trong suốt, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi_Box DS-AT-3819-B

W380xH190xD180, IP67, nắp trong suốt, đóng mở bulon nhựa

Đơn giá: Liên hệ