Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF3

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF3

Đơn giá: 975.000 VNĐ

bộ điều khiển máy nén lạnh Autonics TF31-11A

Ngõ vào: 1 kênh, Tiếp điểm: 5A, nguồn: 24VAC, 12-24VDC

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-14A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-14A

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF31-14H

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF31-14H

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-21A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-21A

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24A

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-14G

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-14G

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-31A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-31A

Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-34A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-34A

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24H

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24H

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF31-34H

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF31-34H

Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-A

Đơn giá: 1.500.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-S

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-S

Đơn giá: 1.170.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-24H

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-24H

Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-T

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-T

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H-R

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H-R

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

TF33-34H

TF33-34H

Đơn giá: 1.170.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-34A-A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-34A-A

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-34A-S

3 ngõ vào NTC, out: máy nén 5A + xả động + tiếp điểm phụ, đồng bộ xả đông,BUZZER,100-240VAC

Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-34A-T

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-34A-T

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

bộ điều khiển máy nén lạnh TF33-34H-R

bộ điều khiển máy nén lạnh TF33-34H-R

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

TF33-21A-T bộ điều khiển nhiệt độ Autonics

TF33-21A-T bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dùng để điều khiển các hệ thống đông lạnh, cấp đông.

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-21A-S

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-21A-S

Đơn giá: 1.100.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-24A-T

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-24A-T

Đơn giá: 1.300.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-24A-S

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-24A-S

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H

Đơn giá: 1.200.000 VNĐ