Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF3

- Truyền thông: RS485
- Kết nối phần mềm DAQMaster. 
- Truyền thông: RS485 (Modbus RTU)

Giá KM còn: 653.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 975.000 VNĐ

bộ điều khiển máy nén lạnh Autonics TF31-11A

Ngõ vào: 1 kênh,

Tiếp điểm: 5A,

nguồn: 24VAC, 12-24VDC

Giá KM còn: 656.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-14A

Nguồn cấp: 100-240VAC

Ngõ vào: 1 kênh (NTC hoặc RTD).

Tiếp điểm: 5A, NO. Ngõ ra: máy nén

Giá KM còn: 656.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF31-14H

Ngõ vào: 1 kênh (NTC hoặc RTD).

Tiếp điểm: 16A, NO.

Ngõ ra: máy nén

Giá KM còn: 656.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-21A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-21A

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24A

Giá KM còn: 656.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-14G

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-14G

Giá KM còn: 656.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-31A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-31A

Giá KM còn: 730.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-34A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-34A

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24H

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF31-24H

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF31-34H

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF31-34H

Giá KM còn: 730.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-A

Giá KM còn: 1.005.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.500.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-S

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-S

Giá KM còn: 783.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.170.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-24H

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-24H

Giá KM còn: 730.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-T

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-31A-T

Giá KM còn: 938.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H-R

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H-R

Giá KM còn: 837.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

TF33-34H

TF33-34H

Giá KM còn: 783.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.170.000 VNĐ

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-34A-A

Bộ hiển thị nhiệt độ Autonics TF33-34A-A

Giá KM còn: 938.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-34A-S

3 ngõ vào NTC, out: máy nén 5A + xả động + tiếp điểm phụ, đồng bộ xả đông,BUZZER,100-240VAC

Giá KM còn: 730.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.090.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-34A-T

Ngõ vào: 3 NTC.

Ngõ ra điều khiển: 3 relay 5A.

Truyền thông: RS485

Giá KM còn: 938.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

bộ điều khiển máy nén lạnh TF33-34H-R

bộ điều khiển máy nén lạnh TF33-34H-R

Giá KM còn: 804.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

TF33-21A-T bộ điều khiển nhiệt độ Autonics

TF33-21A-T bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dùng để điều khiển các hệ thống đông lạnh, cấp đông.

Giá KM còn: 938.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-21A-S

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-21A-S

Giá KM còn: 737.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.100.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-24A-T

- Ngõ vào: 3 NTC.
- Ngõ ra điều khiển: 2 relay 5A.
- Truyền thông: RS485

Giá KM còn: 871.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.300.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-24A-S

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-24A-S

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TF33-31H

Giá KM còn: 804.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.200.000 VNĐ