Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 835.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.044.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 835.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.044.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Giá KM còn: 1.130.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.413.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Giá KM còn: 1.130.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.413.000 VNĐ

CÔNG TẮC CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 972.800VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.216.000 VNĐ

Cảm biến CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 972.800VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.216.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 2–200lx

Giá KM còn: 1.051.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 2–200lx

Giá KM còn: 1.051.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S360 WH

Gắn tường và trần, chiều cao 2-4m, góc quét: 360°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.191.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.739.000 VNĐ

cảm biến chuyển động theLuxa S360 BK

Gắn tường và trần, chiều cao 2-4m, góc quét: 360°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.191.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.739.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P220 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 220°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.268.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.835.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P220 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 220°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.268.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.835.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-200 T

lắp âm tường, 10-1000lux, chiều cao 1.2-2m, IP40

Giá KM còn: 2.137.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.672.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 300°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.410.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.013.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 300°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.410.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.013.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 9m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 2.328.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 AP WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Giá KM còn: 2.528.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 1.642.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.053.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 AP WH

Gắn trần, Khoảng cách quét: 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Giá KM còn: 2.214.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.768.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 UA WH

Gắn trần âm hoặc nổi, quét: 2-4m, góc: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 3.864.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova P360-100 UP WH

Gắn trần, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 5.025.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 6.282.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.192.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.740.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180 Slave B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 238°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.709.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.387.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: 3.443.200VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.304.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 17x14m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: Liên hệ

- 20
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến phát hiện chuyển động Theben theMova S360-100 FLAT DE WH

Vùng phát hiện hình tròn 360°,

diện tích Ø 8 m (50 m2)

độ cao lắp đặt 3 m

Giá KM còn: 1.997.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.497.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: Liên hệ

- 20
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến phát hiện chuyển động Theben theMova S360-101 FLAT DE WH

góc quét 360°/Ø8m(50m2),

độ trễ: 10s-60 min,

30-3000 lux,

Giá KM còn: Liên hệ

- 20
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-100 AP GR

gắn trần nhà, 30 – 3000 lx, delay 10 s - 60 min

Giá KM còn: 2.648.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.310.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-101 AP BK

Gắn trần nhà, 64 m² | 9 m, delay off 10s - 60phút

Giá KM còn: 2.998.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.748.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-101 AP GR

Gắn trần nhà, 64m² | 9m, 30-3000lx, 10s-60phút

Giá KM còn: 3.753.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.692.000 VNĐ

Công tắc cảm biến chuyển động theMova S360-100 AP BK

Lắp đặt trần nhà, 30~3,000lx, delay OFF 10s-30phút

Giá KM còn: 2.485.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.107.000 VNĐ

Cảm biến phát hiện chuyển động Theben thePiccola S360-100 DE WH

Giá KM còn: 2.026.400VNĐ

- 20
Đơn giá: 2.533.000 VNĐ