Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 677.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 891.400 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 677.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 891.400 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Giá KM còn: 892.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Giá KM còn: 892.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

CÔNG TẮC CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 960.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.264.000 VNĐ

Cảm biến CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 960.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.264.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 2–200lx

Giá KM còn: 1.092.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.437.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 2–200lx

Giá KM còn: 1.092.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.437.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 AP WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 3.5m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 1.365.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.796.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 DE WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 7m, góc quét: 360°

Giá KM còn: 1.536.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.021.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 C DE WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 8m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 1.535.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.020.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 U WH

Gắn âm tường , góc quét: 360°, 10–2000lx, 230VAC

Giá KM còn: 1.637.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.155.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động 2 kênh Theben LUXA 103-101 AP WH

Gắn tường, 2 kênh, Kc quét: 7m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 1.611.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động 2 kênh Theben LUXA 103-101 DE WH

Gắn trần, 2 kênh, Kc quét: 7m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 1.792.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-101 C DE WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-3m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 1.792.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S360 WH

Gắn tường và trần, chiều cao 2-4m, góc quét: 360°, 5–1000lx

Giá KM còn: 1.884.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.480.000 VNĐ

cảm biến chuyển động theLuxa S360 BK

Gắn tường và trần, chiều cao 2-4m, góc quét: 360°, 5–1000lx

Giá KM còn: 1.884.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.480.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P220 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 220°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.029.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.670.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P220 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 220°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.029.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.670.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-200

lắp âm tường, 10-1000lux, chiều cao 1.2-2m, 1000w, IP40

Giá KM còn: 2.112.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.780.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-200T

lắp âm tường, 10-1000lux, chiều cao 1.2-2m, IP40

Giá KM còn: 2.062.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.714.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 300°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.194.900VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.888.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 300°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.204.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.900.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 9m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 2.269.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.986.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 AP WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Giá KM còn: 2.395.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.152.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 1.900.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 AP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Giá KM còn: 2.016.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.653.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 UA WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Giá KM còn: 3.186.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.193.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova P360-100 UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Giá KM còn: 5.630.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 7.408.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.082.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.740.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180 Slave B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 238°, 5–1000lx

Giá KM còn: 2.574.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.387.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: 3.271.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.304.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 17x14m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ