Thẻ nhớ Theben OBELISK top2

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 642 top2

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 641 top2

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 622 top3

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 610 top2 24V

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 609 top2 S

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 608 top2 S

1 mô đun, 56 lần nhớ, 230V, 1

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Theben TR 611 top3 RC

1 kênh, hàng tuần, ON-OFF, Pulse, Cycle, 84 bước, min 1s

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Theben TR 611 top3

1 kênh, hàng tuần, ON-OFF, Pulse, Cycle, 84 bước

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SIMPLEXA 601 top LI

24 chương trình ngày và tuần, 1 phút, out: 1 relay, 220V

Giá KM còn: 1.217.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SIMPLEXA 602

chương trình ngày và tuần, 24 bước, out: 2 relay, 220V

Giá KM còn: 1.416.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.864.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 610 top3

chương trình theo tuần, 56 bước, 1 min, 1 relay, 220V

Giá KM còn: 1.722.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.266.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 612 top3

chương trình theo tuần, 2 kênh, 56 bước, 1 min, 2 relay

Giá KM còn: 2.637.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 170 top3

1 kênh, 56 chương trình theo tuần, 1min, 230VAC, IP20.

Giá KM còn: 2.879.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.789.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 171 top3 RC

pin 10 years, 2 kênh, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3

2 kênh, pin 10 năm, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3 RC

2 kênh, pin 10 năm, 84 chương trình, tuần và năm, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 191 w

pin 200h, 1 kênh, 84 chương trình, min 2 giờ, 230V

Giá KM còn: 1.402.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.845.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 289 h

chương trình ngày và tuần, 20min/2 h, 1 kênh, 230VAC

Giá KM còn: 2.615.900VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.442.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 181 d 24V

1 kênh, 96 chương trình, 15min, 24V, pin 72h,

Giá KM còn: 1.263.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.662.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 181 d

pin 72h, 1 kênh, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt, 30 phút

Giá KM còn: 947.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.247.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 161 d

chương trình hàng ngày và tuần, 1 kênh, 15 min, 220V

Giá KM còn: 663.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 873.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ 24h Theben MEM 190 a

84 chương trình, min 2 giờ, pin 72h, 16A, 240V,

Giá KM còn: 2.153.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.833.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 180 a

dạng cơ, pin chờ 72h, 1400W, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt

Giá KM còn: 813.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 160 a

1000w, 16A, 230VAC, 96 chế độ cài đặt, pin 72h, IP20

Giá KM còn: 894.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.177.000 VNĐ