Đèn spotlight Theben theLeda P24L AL

20W, độ cao lắp đặt 1.8-2.5m, góc quét: 60°, 2–900lx

Giá KM còn: 5.017.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 6.602.000 VNĐ

Đèn spotlight Theben theLeda P12L WH

led 11w, 4000K, chiều cao lắp 1.8-2.5m, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 3.333.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.386.000 VNĐ

Đèn spotlight Theben theLeda P12L AL

led 11w, 4000K, chiều cao lắp 1.8-2.5, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 3.407.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.484.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda S10L WH

led 10w, 4000K, chiều cao lắp 2-4m, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 2.261.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.975.000 VNĐ

Đèn spotlight Theben theLeda P24L WH

led 20w, 4000K, chiều cao lắp 1.8-2.5m, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 4.937.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 6.497.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda S10L BK

led 10w, 4000K, chiều cao lắp 2-4m, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 2.261.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.975.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda S20L WH

led 20w, 4000K, chiều cao lắp 2-4m, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 3.147.900VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.142.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda S20L BK

led 20w, 4000K, chiều cao lắp 2-4m, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 3.147.900VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.142.000 VNĐ

Đèn pha chiếu sáng Theben theLeda B30L WH

gắn tường, Khoảng cách: 2-4m, 5000 - 5600 K, IP65.

Giá KM còn: 2.581.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.396.000 VNĐ

Đèn pha chiếu sáng Theben theLeda B30L BK

gắn tường, Khoảng cách: 2-4m, 5000 - 5600 K, 230VAC, IP65.

Giá KM còn: 2.704.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.559.000 VNĐ

Đèn pha chiếu sáng Theben theLeda B50L WH

gắn tường, Khoảng cách: 2-4m, 5000 - 5600 K, 230VAC, IP65.

Giá KM còn: 4.225.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.560.000 VNĐ

Đèn spotlight TheBen theLeda B50L BK

gắn tường, Khoảng cách: 2-4m, 5000 - 5600 K, 230VAC, IP65.

Giá KM còn: 4.428.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.827.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda B20L WH

gắn tường, Khoảng cách: 2-4m, 5000 - 5600 K, 230VAC, IP65.

Giá KM còn: 1.876.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.469.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda B20L BK

gắn tường, Khoảng cách: 2-4m, 5000 - 5600 K, 230VAC, IP65.

Giá KM còn: 1.876.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.469.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D8 SL AL

gắn tường, 8.5W, anh sáng 3000k, 760 lm, IP55

Giá KM còn: 3.176.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.180.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D10 B AL

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 8.5W, tầm quét 180°, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 4.744.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 6.243.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D12 SUL AL

gắn tường, 14W, ánh sáng ấm 3000K, 760 lm, Ip 55

Giá KM còn: 3.323.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.373.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D10 B plus AL

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 8.5W, tầm quét 180°, IP55.

Giá KM còn: 5.168.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 6.800.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D8 UL AL

gắn tường, ánh sáng 3000k, 8.5W, 760 lm, IP55.

Giá KM còn: 3.030.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.987.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D B plus S AL

gắn tường, chiều cao lắp 12m, 8.5W, tầm quét 180°, IP55.

Giá KM còn: 5.401.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 7.107.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D10 UDL AL

gắn tường, ánh sáng 3000k, 11.5W, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 3.336.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.390.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D10 BL AL

gắn tường, ánh sáng 3000K, 8.5W, 760ml, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 3.993.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.255.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Theben theLeda D10 BL plus AL

gắn tường, ánh sáng 3000K, 8.5W, 760 lm, 230VAC, IP55.

Giá KM còn: 4.438.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.840.000 VNĐ

Bộ điều khiển từ xa Theben theSenda P

Chức năng: Pulse, reset and test function

Giá KM còn: 2.395.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.152.000 VNĐ