Đèn spotlights Theben theLeda S20 WH

2 x 840 lm, góc quét 180°,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chuyển động có đèn Theben theLeda S8-100 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 180°, 2–500lx

Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Đèn spotlights Theben theLeda S10 WH

Góc phát hiện 180° ở phạm vi phát hiện 10 m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chuyển động có đèn Theben theLeda S8-100 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 180°, 5–200lx

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S17-100 BK

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S20 WH

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chuyển động có đèn theLeda S17-100 WH

Cảm biến chuyển động có đèn theLeda S20 BK

Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động có đèn Theben theLeda S20 W BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 180°, 5–200lx

Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động có đèn theLeda S17-100L WH

17 W, Colour temperature 4000 K

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chuyển động có đèn theLeda S17-100L BK

17 W, Colour temperature 4000 K

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S8-100L WH

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S10 WH

Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Đèn cảm biến chuyển động theLeda S8-100L BK

8,5 W, Nhiệt độ màu 4000 K

Đơn giá: Liên hệ