Dimmer đèn Theben DIMAX 532 plus

công suất 400w, 230VAC, IP20, 1 module,

Giá KM còn: 2.444.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.216.000 VNĐ

Dimmer đèn Theben DIMAX 534 plus

công suất 400w, 230VAC, IP20

Giá KM còn: 1.924.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.532.000 VNĐ

Dimmer đèn Theben DIMAX 544 plus P

công suất 250w, 230VAC, IP20,

Giá KM còn: 3.710.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.882.000 VNĐ

Dimmer Đèn Theben DIMAX 542 plus S

công suất 250w, 230VAC, IP20,

Giá KM còn: 1.983.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.610.000 VNĐ

Dimmer Đèn Theben DIMAX 541 plus E

công suất 250W, 230VAC, IP20,

Giá KM còn: 1.901.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

Dimmer Đèn Theben LUXOR 405 S

hiển thị led, 2 kênh, 230VAC, IP20, 14 module,

Giá KM còn: 9.568.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 12.590.000 VNĐ