Bộ Điều Khiển Nhà Thông Minh Theben LUXOR 426

gắn tường, ~1.1W, 8 kênh, 350 chương trình, 230VAC, IP20

Đơn giá: 11.595.000 VNĐ

Cảm Biến Dùng Cho Màn Cửa Theben LUXOR 411

hiển thị led, 1000-100000 lx, 2- 20m/s, IP20

Đơn giá: 8.147.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Màn Cửa Theben LUXOR 409 S

hiển thị led, số kênh 4, 6A, 230VAC, IP20

Đơn giá: 9.239.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Màn Cửa Theben LUXOR 408 S

hiển thị led, 4 kênh , 6A, 230VAC, IP20

Đơn giá: 9.462.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Chiếu Sáng Theben LUXOR 404

hiển thị led, 4 kênh , 16A, 230VAC, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Chiếu Sáng Theben LUXOR 402

hiển thị led, 2 kênh , 16A, 230VAC, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Chiếu Sáng Theben LUXOR 400

hiển thị led, 4 kênh , 16A, 230VAC, IP20

Đơn giá: Liên hệ