latching relay Theben OKTO ES12-UC

1 kênh N/O, Điện áp hoạt động: 230VAC

Đơn giá: Liên hệ

latching relay Theben OKTO ES12-230

1 Kênh (thường mở), Điện áp hoạt động: 230V

Đơn giá: Liên hệ

latching relay Theben OKTO S22-230

2 Kênh, Điện áp hoạt động: 230 V AC

Đơn giá: Liên hệ

latching relay Theben OKTO S12-230

1 kênh N/O, Điện áp hoạt động: 230 V AC

Đơn giá: Liên hệ