Chân bàn nâng hạ Timotion TEK01

Khả năng nâng 120kg,

tốc độ 40mm/s,

cao từ 630 tới 1.280mm

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK02

tối đa. Tải trọng: 120kg hoặc 150kg

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK03

Tải lơn nhất: 100/120kg/bàn,

Tốc độ: 40mm/s

Tốc độ: 3-Stage Column: 40mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK05

Tải lớn nhất - Max. load: 90kg,

2-Stage Column: 33mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK08

Tải - Max. load: 80kg, Tốc độ 3 or 9mm/turn

Đơn giá: Liên hệ

Khung bàn nâng hạ bằng tay Timotiom TEK08S

Tải Max. load: 80kg, Tốc độ: 3 or 9mm/turn

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK09

tối đa. Tải trọng: 120kg hoặc 150kg.

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK12

tối đa. Tải trọng: 120kg hoặc 150kg

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK17

Max. load 70kg, 3-stage: 40mm/s; 2-stage: 31mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK19

Tải lớn nhất - Max. load: 80kg, Tóc độ: 2-stage: 33mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK20

tối đa. tải trọng: 90kg (mỗi khung)

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK21

Tải lớn nhất: 80kg, Tốc độ: 3-Stage Column: 33mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK22

tối đa. Tải trọng: Lên đến 200kg

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK23

tối đa. tải trọng: 100kg.

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK26

tối đa. Tải trọng: 120kg hoặc 150kg

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK28

tối đa. Tải trọng: 120kg hoặc 150kg

Đơn giá: Liên hệ

Bàn nâng hạ Timotion TEK29

Dùng 1 motor, tải Max. load: 60kg,

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK30

tối đa. tải trọng: 100kg

Tốc độ: 33mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Chân bàn nâng hạ Timotion TEK50

tối đa. Tải trọng: 70kg

Tốc độ: Cột 2 cấp: 22mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến chống va Timotion TCS1

Plug and play

công nghệ t-touch

phát hiện nguy cơ va đập từ 3 hướng

Đơn giá: Liên hệ