Tay cầm điều khiển Timotion TDH1

2 nút nhấn. hiển thị 3 LED

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh chiều cao bàn Timotion TDH2

led hiển thị, 3 vị trí nhớ

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh chiều cao bàn Timotion TDH3

led hiển thị , 3 vị trí nhớ

Đơn giá: Liên hệ

Phím điều khiển hiển thị số Timotion TDH4

2 nút lên, xuống. hiển thị 3 LED

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH5

hiển thị led, 4 vị trí nhớ , 6 nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH5PR

hiển thị led, 4 vị trí nhớ , 6 nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH6

7 nút nhấn, 4 vị trí nhớ, hiển thị LED

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH6PR

4 vị trí nhớ , 7 nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Hộp nút nhấn không dây Timotion TSB1

Hộp nút nhấn không dây Timotion TSB1

Đơn giá: Liên hệ

Phím điều khiển động cơ tuyến tính Timotion TH1

Số lượng động cơ tuyến tính : 1 ~ 4

Tối đa các nút có sẵn: 10

Đánh giá IP: IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH8

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH8

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH8P

hiển thị led, 4 vị trí nhớ , 6 nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Phím điều khiển động cơ tuyến tính Timotion TH2

10 nút nhấn, nối được 4 động cơ, IP66W

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH9P

hiển thị led, 4 vị trí nhớ , 6 nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn không dây Timotion TH3

6 nút nhấn, khoảng cách điều khiển 5m, hiển thị led

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH11P

6 nút nhấn, 4 vị trí nhớ, hiển thị led

Đơn giá: Liên hệ

Tay điều khiển không dây Timotion TH8

9 nút nhấn , RF wireless controll

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc bàn đạp không dây Timotion TFS8

6 nút nhấn, dùng cho 1 ~3 động cơ

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều chỉnh chiều cao bàn timotion TDH12P

4 nút nhấn, 4 vị trí nhớ , blutooth adapter

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đạp chân không dây Timotion TFS6

10 nút nhấn, wireless or cable control, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Phím điều khiển động cơ tuyến tính Timotion TH10

10 nút nhấn, điều khiển 4 động cơ, IP66W

Đơn giá: Liên hệ

Tay cầm điều khiển không dây Timotion TH25

17 nút nhấn, RF, back light

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đạp chân không dây Timotion TFS5

4 nút nhấn, dùng pin/wireless control, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Tay nắm điều khiển Timotion TH30

10 nút nhấn, khoảng cách điều khiển 3~7m, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đạp chân không dây Timotion TFS3

2 nút nhấn, pin/cable less control , IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển không dây Timotion TDH20P

5 nút nhấn, 2 vị trí nhớ, hiển thị led

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH19

10 nút nhấn, điều khiển 5 động cơ, safety key/hook , IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH18

10 nút nhấn, điều khiển 5 động cơ, IP66

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH17

10 nút nhấn, điều khiển 4 động cơ, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH16

12 nút nhấn, điều khiển 5 động cơ, Ip66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH15

6 nút nhấn, điều khiển 3 động cơ hook, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nâng bệnh nhân Timotion TMH13

7 nút nhấn, điều khiển 4 động cơ hook, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH12

12 nút nhấn, Backlight/ hook, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển ghế nha khoa Timotion TMH9

16 nút nhấn, điều khiển 4 động cơ, contains hook, IP66

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển Timotion TMH7

điều khiển 9 động cơ, 23 nút nhấn, backlight/hook IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH5

màn hình LCD, 10 nút nhấn, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển giường bệnh Timotion TH12

điều khiển 7 động cơ, 12 nút nhấn, backlight/safety key

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điều khiển giường Timotion TNP1

điều khiển 7 động cơ, 27 nút nhấn, safety key IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nâng bệnh nhân Timotion TMH3

điều khiển 4 động cơ, 6 nút nhấn, safety/hook IP66

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điều khiển gường Timotion TNP2

điều khiển 7 động cơ, 17 nút nhấn, back cover IP66

Đơn giá: Liên hệ