Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH2-22RB

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH2-22RB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TMH2-22CB

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TMH2-22CB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH2-42RB

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH2-42RB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TMH2-42CB

2 kênh, Ngõ ra: 4-20mA, Ngõ ra: 4 alarm, RS485

Giá KM còn: 5.371.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.017.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH2-42CE

TMH2-42CE

Giá KM còn: 4.840.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.224.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH4-N2RB

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH4-N2RB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ AutonicsTMH2-22CE

TMH2-22CE

Giá KM còn: 4.413.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.587.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH4-N2CB

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH4-N2CB

Giá KM còn: 9.781.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.599.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH4-N2CE

TMH4-N2CE

Giá KM còn: 8.799.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.134.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH2-22RE

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Module analog Autonics TMHA-42AE

Module analog, 4 kênh, in: RTD, TC, analog, out 4-20mA.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TMH4-N2RE

TMH4-N2RE

Giá KM còn: 8.799.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.134.000 VNĐ

Module nhiệt độ Autonics TMHE-82RE

Module nhiệt độ Autonics TMHE-82RE

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Module ngõ vào Autonics TMHCT-82NE

Module ngõ vào Autonics TMHCT-82NE

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Module truyền thông Autonics TMHC-22LE

2 cổng truyền thông RS485/RS422, Modbus RTU

Giá KM còn: 6.100.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.105.000 VNĐ

Module internet Autonics TMHC-22EE

TMHC-22EE

Giá KM còn: 6.100.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.105.000 VNĐ