Màn hình HMI M2I TOP-PCVIEW1000X

10", 16M Full Color, 1024x768

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOP-PCV I E W1200X

12", 16M Full Color, 1024x768

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOP-PCVIEW1900H

18.5", 16M Full Color, 1366x768 HD

Đơn giá: Liên hệ