Màn hình HMI M2I TOPRW0700WD

TFT 7", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB, SD

Đơn giá: 8.320.000 VNĐ

HMI 10" M2I TOPRW1000WD

TFT 10.2", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRW0500WD

TFT 5", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRE0300WD(NE)

TFT 3.5", 320x240

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRE0400WD(NE)

4.3" TFT Color, 480x272

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI M2I TOPRE0700WD(NE)

TFT 7", 16M Colors, 800x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ