Màn hình HMI M2I TOPRX0500VD

TFT 5.6", 16M Colors, 640x480,

2 COM, Ethernet, USB

Tác vụ nhiều màn hình trong một

Đơn giá: 16.480.000 VNĐ

Màn hình HMI 8.4" M2I TOPRX0800VD

TFT 8.4", 16M Colors, 640x480, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: 17.710.000 VNĐ

Màn hình HMI 8.4" M2I TOPRX0800SD

TFT 8.4", 16M Colors, 800x600, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: 20.540.000 VNĐ

Màn hình HMI 10" M2I TOPRX1000SD

TFT 10.4", 16M Colors, 800x600,

3 COM, Ethernet, USB

EtherCAT, CANopen

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 10" M2I TOPRX1000VD

TFT 10.4", 16M Colors, 640x480,

3 COM, Ethernet, USB

Nhiều trang trên 1 màn hình

Đơn giá: 30.680.000 VNĐ

Màn hình HMI 12" M2I TOPRX1200XD

TFT 12.1", 16M Colors, 1024x768, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 12" M2I TOPRX1200SD

TFT 12.1", 16M Colors, 800x600, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 15

TFT 15", 16M Colors, 1024x768, 3 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ