Bộ trượt dây đai TPA TPA-GCB-120

- hành trình: 50 - 1700mm

- Tốc độ: 1050 - 2.400mm/s

- với servomotor: 200w

Đơn giá: Liên hệ

Bộ trượt dây đai TPA TPA-GCB-80

- hành trình: 50 - 1700mm

- Tốc độ: 1050 - 2.400mm/s

- với servomotor: 200w

Đơn giá: Liên hệ

Bộ trượt dây đai TPA TPA-GCB-50

- hành trình: 50 - 1700mm

- Tốc độ: 1050 - 2.400mm/s

- kết hợp servomotor: 50w - 100w

Đơn giá: Liên hệ

bộ trượt TPA TPA-GCR-120

- hành trình: 50 - 1250mm

- Tốc độ: 250 - 2.000mm/s

- servomotor: 400w

Đơn giá: Liên hệ

bộ trượt TPA TPA-GCR-80

- hành trình: 50 - 1100mm

- Tốc độ: 250 - 2.000mm/s

- kết hợp với servomotor: 200w

Đơn giá: Liên hệ

bộ trượt TPA TPA-GCR-50

- Độ chính xác lặp lại: 0.005

- hành trình: 50 - 800mm

- Tốc độ: 250 - 2.000mm/s

Đơn giá: Liên hệ

bộ trượt TPA HCR

- Độ chính xác: 0.02 - 0.01

- Hành trình: 

- Công suất: 100 - 400w

Đơn giá: Liên hệ

Bộ trượt vitme bi TPA KSR KNR

- hành trình: 100, - 940mm

- Tốc độ: 50 - 500mm/s

- Bề rộng: 30 - 100mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ trượt dây đai TPA GCRS

- hành trình: 50 - 1350mm

- Tốc độ: 50 - 500mm/s

- Bề rộng: 52, 82mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ trượt dây đai TPA TPA-GCB

- hành trình: 50 - 1350mm

- Tốc độ: 1050 - 2.400mm/s

- Bề rộng: 52, 82, 120mm

Đơn giá: Liên hệ

bộ trượt TPA TPA-GCR

- hành trình: 50 - 800mm

- Tải chiều ngang: 12 - 120kg

- Tải thẳng đứng: 2 - 50kg

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh điện TPA TPA-EHR

- Độ chính xác: 0.02 đến 0.01

- hành trình: 100 - 1000mm

- Tốc độ: max 1000mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh điện TPA TPA-EMR

- Độ chính xác: 0.02 đến 0.01

- hành trình: 100 - 1600mm

- Tốc độ: max 500mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh điện TPA TPA-ESR

- Độ chính xác: 0.02 đến 0.01

- hành trình: 10 - 2000mm

- Tốc độ: max 500mm/s

Đơn giá: Liên hệ