Bộ trượt dây đai TPA GCRS

- hành trình: 50 - 1350mm

- Tốc độ: 50 - 500mm/s

- Bề rộng: 52, 82mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ trượt dây đai TPA TPA-GCB

- hành trình: 50 - 1350mm

- Tốc độ: 1050 - 2.400mm/s

- Bề rộng: 52, 82, 120mm

Đơn giá: Liên hệ