bộ trượt TPA HCR

- Độ chính xác: 0.02 - 0.01

- Hành trình: 

- Công suất: 100 - 400w

Đơn giá: Liên hệ

bộ trượt TPA TPA-GCR

- hành trình: 50 - 800mm

- Tải chiều ngang: 12 - 120kg

- Tải thẳng đứng: 2 - 50kg

Đơn giá: Liên hệ