Bộ trượt vitme bi TPA KSR KNR

- hành trình: 100, - 940mm

- Tốc độ: 50 - 500mm/s

- Bề rộng: 30 - 100mm

Đơn giá: Liên hệ