Xi lanh điện TPA TPA-EHR

- Độ chính xác: 0.02 đến 0.01

- hành trình: 100 - 1000mm

- Tốc độ: max 1000mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh điện TPA TPA-EMR

- Độ chính xác: 0.02 đến 0.01

- hành trình: 100 - 1600mm

- Tốc độ: max 500mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh điện TPA TPA-ESR

- Độ chính xác: 0.02 đến 0.01

- hành trình: 10 - 2000mm

- Tốc độ: max 500mm/s

Đơn giá: Liên hệ