Cảm biến áp suất Autonics TPS20

từ 0 đến 350 kgf/㎠ ,

4-20 mA,

± 0,3% FS,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1

20 đến 350bar,

out: 4-20mA,

15-35VDC, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất 0.2bar Autonics TPS20-G11

0 đến 0.2kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 0.5bar Autonics TPS20-G12

0 đến 0.5kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 1bar Autonics TPS20-G13

0 đến 1kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 2bar Autonics TPS20-G14

0 đến 2kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 7bar Autonics TPS20-G15

0 đến 7kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 10bar Autonics TPS20-G16

0 đến 10kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 20bar Autonics TPS20-G17

0 đến 20kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 35bar Autonics TPS20-G18

0 đến 35kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 70bar Autonics TPS20-G19

0 đến 70kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 100bar Autonics TPS20-G1A

0 đến 100kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 200bar Autonics TPS20-G1C

0 đến 200kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 300bar Autonics TPS20-G1F

Từ 0 đến 300kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 350bar Autonics TPS20-G1H

0 đến 350kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1bar Autonics TPS20-G1M

-760mmHg~0,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.623.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~1bar Autonics TPS20-G1O

-760mmHg~1kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~7bar Autonics TPS20-G1Q

-760mmHg~7kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất -1~10bar Autonics TPS20-G1V

Từ -760mmHg~10kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.623.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~20bar Autonics TPS20-G1X

Từ -760mmHg~20kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1~35bar Autonics TPS20-G1Y

Từ -760mmHg~35kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 0.2bar Autonics TPS20-G11F8-00

Phạm vi đo: 0 to 0.2bar

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8"

Giá KM còn: 2.751.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.107.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 0.5bar Autonics TPS20-G12F8-00

Phạm vi đo: 0 to 5bar

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8"

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 2bar Autonics TPS20-G14F8-00

Phạm vi đo: 0-2bar

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8"

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 20bar Autonics TPS20-G17F8-00

Phạm vi đo: 0-20bar

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8"

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất chân không -1bar Autonics TPS20-G1MF8-00

Phạm vi đo: -1~0bar,

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất 0.2bar Autonics TPS20-G21

Từ 0~0.2kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.944.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 0.5bar Autonics TPS20-G22

Từ 0~0.5kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 1bar Autonics TPS20-G23

Từ 0~1kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 2bar Autonics TPS20-G24

Từ 0~2kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 7bar Autonics TPS20-G25

Từ 0~7kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics TPS20-G26

Từ 0~10kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.623.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics TPS20-G26F8-00

Phạm vi đo: 0 to 10bar

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8

Giá KM còn: 2.848.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.252.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 20Bar Autonics TPS20-G27

Từ 0~20kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 20bar Autonics TPS20-G27F8-00

Phạm vi đo: 0 to 20bar

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 35bar Autonics TPS20-G28F8-00

Phạm vi đo: 0 to 35bar

Ngõ ra: 4-20 mA

Ren nối: G3/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất 35bar Autonics TPS20-G28

0 đến 35kgf/cm²,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Giá KM còn: 2.623.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 70bar Autonics TPS20-G29

Từ 0~70kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 350bar Autonics TPS20-G2H

Từ 0~350kgf/cm2,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8, R1/2, R3/8"

Giá KM còn: 3.384.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.051.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất -1bar Autonics TPS20-G2M

Từ -1bar ~ 0,

out: 4-20mA,

ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Giá KM còn: 2.587.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.862.000 VNĐ