Bộ điều khiển nhiệt độ PID Autonics TR1D Series

rộng 22,5mm,

alarm, RS485,

out: SSR, 4-20mA, relay

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14RR

Module gắn ray,

out: 2 relay, 1 alarm,

100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14RN

Module gắn ray,

out: relay, 1 alarm,

100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-R4RR

1 alarm,

chuyển đổi 4-20mA,

2out: relay, 100-240V

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-T4RR

output: 2 tiếp điểm 3A (2 NO)

4-20mA, truyền thông RS485,

out: 2 relay, 100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14CN

Module gắn ray, out:4-20mA, 1 alarm, 100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14CC

Module gắn ray, 1 alarm, out: 4-20mA + SSR, 100-240V

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-R4CC

1 alarm, truyền tín hiệu, out: 2 x 4-20mA, 100-240VAC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-T4CC

1 alarm, RS485, 2 x 4-20mA + SSR, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ