Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL300-EY

LCD: U, I, P, Q, PF, kWh và các điện năng tiêu thụ

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng trả trước Acrel ADL100-EY

đo: U, I, P, Q, PF, kWh, Power measure, 10(60)A

Đơn giá: Liên hệ