Đồng hồ đo điện năng 3 pha trả trước Acrel ADL300-EY

Hiển thị LCD, trả trước 

Hiển thị: U, I, P, Q, PF,

kWh và các điện năng tiêu thụ

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng trả trước Acrel ADL100-EY

đo: U, I, P, Q, PF, kWh, Power measure

Dòng điện 1 pha: 10(60)A

TRuyền thông: RS485, hồng ngoại

Đơn giá: Liên hệ