Cầu đấu dây Upun series UJ5

Tiết diện: 1.5 - 35mm2, Dòng điện: 17.5 - 125A

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây loại cắm 1 in 1 out Upun

Cầu đấu dây loại cắm 1 in 1 out Upun

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây loại cắm 1 in 2 out Upun UJ5

1.5-16mm2, 2 nhãn, gắn được 2 nối jumper, 2 ngõ ra cáp.

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 2 IN 2 OUT Upun UJ5

1.5-6mm2, 2 nhãn, gắn được 2 nối jumper, 2 ngõ ra cáp.

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây Upun UJ5-1.5

1.5mm2, 1in 1out, 15A,

2 nhãn,

gắn được 2 nối jumper

Đơn giá: 5.400 VNĐ

cầu đấu dây Upun UJ5-2.5

2.5mm2, 1in 1out, 31A,

2 nhãn,

gắn được 2 nối jumper

Đơn giá: 5.700 VNĐ

cầu đấu điện dạng cắm dây Upun UJ5-2.5/1×2

1 dây vào 2 dây ra

Dòng điện: 28A

Cỡ dây: 0.2 ~ 4mm2

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây Upun UJ5-4

4mm2, 1in 1out, 40A, 2 nhãn, gắn được 2 nối jumper

Đơn giá: 7.100 VNĐ

cầu đấu dây Upun UJ5-6

6mm2, 1in 1out, 52A, 2 nhãn, gắn được 2 nối jumper

Đơn giá: 13.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UJ5-10

10mm2, 1in 1out, 65A, 2 nhãn, gắn được 2 nối jumper

Đơn giá: 27.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UJ5-16

16mm2, 1in 1out, 90A, 2 nhãn, gắn được 2 nối jumper

Đơn giá: 32.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UJ5-35

35mm2, 1in 1out, 125A, 2 nhãn, gắn được 2 nối jumper

Đơn giá: 151.000 VNĐ

lá che cuối Upun UJ5-2.5G

Dùng cho cầu đấu dây: UJ5-1.5, UJ5-2.5

Đơn giá: Liên hệ