Cầu đấu dây 2.5mm Upun UKJ-2.5

Dòng max 24A, Cỡ dây 0.2 ~ 4mm2, rộng 5.2mm

Đơn giá: 4.800 VNĐ

cầu đấu điện Upun UKJ-2.5E

32A, Cỡ dây điện: 0.2 ~ 4mm2

Đơn giá: 4.200 VNĐ

Cầu đấu dây điện 6mm2 UPUN UKJ-4

Dòng điện: 41A, Cỡ dây: 0.2 ~ 6mm2, 42x46x6mm

Đơn giá: 5.700 VNĐ

Cầu đấu dây 6mm Upun UKJ-6

Dòng điện 41A, Cỡ dây 0.2~10mm2, KT: 42x46x8mm

Đơn giá: 8.400 VNĐ

cầu đấu dây điện Upun UKJ-10

Dòng điện max. 76A, Cỡ dây: 0.5~16mm2, rộng 10mm

Đơn giá: 11.200 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-16

cầu đấu dây, 101A, điện áp 800V, Cỡ dây: 2.5 ~ 25mm2

Đơn giá: 16.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-35

Dòng điện: 150A, Cỡ dây: 0.2 ~ 50mm2, 42x46x6mm

Đơn giá: 37.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-50

dòng điện định mức 150A. Cỡ dây: 16~50mm2, rộng 20mm

Đơn giá: 100.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-70

cầu đấu dây, 192A, Cỡ dây: 25 ~ 70mm2

Đơn giá: 113.000 VNĐ

cầu đấu dây điện Upun UKJ-95

Dòng điện: 232A, Cỡ dây: 25 ~ 95mm2, 78x76x20mm

Đơn giá: 145.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-150

Dòng điện: 309A, Cỡ dây: 35 ~ 150mm2, 101x111x32mm

Đơn giá: 191.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-240

Dòng điện: 415A, Cỡ dây: 25 ~ 240mm2, 100x126x37mm

Đơn giá: 275.000 VNĐ

cầu đấu dây 2 lớp Upun UKJ-2.5/2-2

cầu đấu dây 2 lớp Upun UKJ-2.5/2-2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu chì 10x38 Upun UKJ-10RDN

Dòng tối đa 32A, cầu chì ống: 10x38mm

Đơn giá: Liên hệ

Lá che cuối Upun UKJ-G(DUK)

lá che cuối cho UKJ-2.5, UKJ-4, UKJ-6, UKJ-10

Đơn giá: Liên hệ

Test block Upun UKJ-6S

72.8x8.2x51, dòng 57A, tiết diện dây 10mm2

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây tiếp địa Upun UKJ-4JDE

tiết diện cáp max: 6mm, bề rộng 6.2mm, gắn ray 35

Đơn giá: 15.800 VNĐ

cầu đấu dây tiếp địa Upun UKJ-6JDE

kích thước: 42.5/8.2/46, Tiết diện cáp: 6mm2

Đơn giá: 18.200 VNĐ

cầu đấu dây tiếp địa Upun UKJ-10JDE

tiết diện cáp max: 10mm2, bề rộng 10.2mm, gắn ray 35

Đơn giá: 22.400 VNĐ

cầu đấu dây tiếp địa Upun UKJ-16JDE

tiết diện cáp max: 25mm2,

bề rộng 12.5mm,

gắn ray 35

Đơn giá: 25.700 VNĐ

cầu đấu dây tiếp địa Upun UKJ-35JD

tiết diện cáp max: 50mm2, bề rộng 15mm, gắn ray 35

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây tiếp địa Upun UKJ-50JD

tiết diện cáp max: 50mm2,

bề rộng 20mm,

gắn ray 35

Đơn giá: Liên hệ

Miếng chặn cuối Upun UKJ-2G2

Miếng chặn cuối, nhựa, dùng cho ray 35, ray G32

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn cảnh báo có điện Upun UKJ-2.5J

Nhãn cảnh báo có điện Upun UKJ-2.5J

Đơn giá: Liên hệ