tủ điện nhựa chống thấm bản lề nhựa Unique BOX UNP

Bề rộng từ 150 - 630mm

Bề cao: từ 150-830mm

bế sâu: 90-285mm

Đơn giá: Liên hệ

tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Unique BOX

Bề rộng từ 150 - 630mm

Bề cao: từ 150-830mm

bế sâu: 90-285mm

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Unique Box UN-AG-1515-09

W150xH150xD90mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Unique Box UN-AG-3040-18

W300xH400xD180mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Unique Box UN-AG-3040-15.

W300xH400xD150mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ

tủ điện nhựa chống thấm Hi Box UN-AG-2535-15

W250xH350xD150mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Unique Box UN-AG-2030-18

W200xH300xD180mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Unique Box Hi Box UN-AG-2030-15

W200xH300xD150mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Unique Box Hi Box UN-AG-2030-13

W200xH300xD130mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ