Bộ chuyển đổi tín hiệu analog Upun UGL-VC/CV/S

VDC sang mA và ngược lại, 114/99/17.5mm, ~35VDC,

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ

Chuyển đổi 0-5V,0-10V,1-5V sang 4-20mA UPUN UGL-V/C

Chuyển đổi 0-5V,0-10V,1-5V sang 4-20mA UPUN UGL-V/C

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ

Chuyển đổi 0-10VDC sang 4-20mA UPUN UGLE-VC/C/S-2/2

2 input: 4-20mA/0-10VDC,

2 output: 4-20mA,

nguồn cấp: 20-30VDC, upun

Đơn giá: 2.130.000 VNĐ

Bộ cách ly tín hiệu analog Upun UGLB2-C/CV/S-2/2

2 ngõ vào 4~20mA, 2 out 4~20mA, 30VDC, 114/99/17.5

Đơn giá: 3.860.000 VNĐ

Bộ cách ly tín hiệu analog Upun UGLB2-C/CV/S-1/2

ngõ vào 4~20mA, 2 out 4~20mA, 30VDC, 114/99/17.5

Đơn giá: 3.350.000 VNĐ

Bộ cách ly tín hiệu analog Upun UGLB2-C/CV/S

ngõ vào 4~20mA, out 4~20mA, 30VDC, 114/99/17.5

Đơn giá: 2.560.000 VNĐ

Bộ cách ly tín hiệu analog Upun UGLB-C/C

ngõ vào 4~20mA, out 4~20mA, 30VDC, 114/99/17.5

Đơn giá: 2.560.000 VNĐ

Bộ cách ly tín hiệu analog Upun UGLE-C/C

input 4-20mA, out 4~20mA.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ cách ly tín hiệu analog Upun UGLE-VC/VC/S-1/2

input 4~20mA, out 2 ngõ 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ