Bộ chuyển đổi 5A sang 4-20mA Upun UBS-IAC/VC/S

Ngõ vào: dòng 5A,

Ngõ ra: 4-20mA,

114/99/17.5mm, ray 35mm

Đơn giá: 1.410.000 VNĐ

bộ chuyển đổi điện áp Upun UBS-VAC/CV/S

ngõ vào AC

Ngõ ra: 4-20mA,0-10VDC

114x99x17.5, 24vdc, 

Đơn giá: 2.300.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Upun UBSZ-4TR8TL/C

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 3.350.000 VNĐ

Bộ phát dòng 4-20mA dùng biến trở Upun UBS-D/CV/S

out 4-20mA,

Biến trở RL≤300Ω,

114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 3.860.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Upun UBSZ-8TL/CV/S

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 3.350.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ Upun UBSZ-4TR/CV/S

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 3.350.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ Upun UBS-4TR/CV/S

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Upun UBS-4TR/C/S-1/2

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

Cảm biến dòng điện Upun UBS-IAC/CV/SP

Cảm biến dòng điện Upun UBS-IAC/CV/SP

Đơn giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU NHIỆT ĐỘ UPUN UBSZ-4TR/CVR/S

4-20mA,RL≤300Ω, 114/99/17.5mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Upun UBSZ-8TL/CVR/S

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 5.430.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Upun UBSZ-8TL/C

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 2 kênh Upun UBSZ-4TR/C-2/2

chuyển đổi nhiệt trở RTD sang 4-20mA

2 out 4-20mA, RL≤300Ω,

114x99x17.5, 2 ngõ vào

Đơn giá: 4.250.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ Upun UBSZ-4TR/C

out 4-20mA, RL≤300Ω, 114x99x17.5, 24vdc

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ

Bộ phát dòng 4-20mA và áp 1-5VDC Upun UBSE-D/CV/S

Nguồn cấp: 24Vdc

ngõ vào biến trở 0~ 20kΩ, 3 chân.

Ngõ ra: 4-20m hoặc 1-5V

Đơn giá: 1.410.000 VNĐ

UGLZ-8TL/C

UGLZ-8TL/C

Đơn giá: 3.070.000 VNĐ