Bộ nguồn xung 25W UPUN USP-25PFN-24D

out: 24VDC, 24w, 1A,

Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Điện thế ngõ vào: 85-264VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 35W Upun USP-35PFN-24D

out: 24VDC, 35w, 1.5A, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 24V 2.1A Upun USP-50MFN-24D

out: 24VDC, 50w, 2.1A, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 679.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 75w Upun USP-75MFN-24D

out: 24VDC, 75w, 3.1A,

Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Điện áp vào: 85-264VAC

Đơn giá: 679.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Upun USP-120MFN-24D

out: 24VDC,

Công suất: 120w, 5A,

Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 150W Upun USP-150MHN-24D

out: 24VDC, 150w, 6.3A, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 832.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 240W Upun USP-240MFA-24D

out: 24VDC, 24w, 1A, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 1.660.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 24V 1.5A Upun USP-35MFN-24G L

24VDC, 35w, 1.5A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 250.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 50W Upun USP-50MFN-24G L

24VDC, 50w, 2.1A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 24V 2.1A Upun USP-50MFN-24G

24VDC, 50w, 2.1A, 100-240VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 295.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 60w Upun USP-60MFN-24G L

24VDC, 60w, 2.5A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 213.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 75w Upun USP-75MFN-24G L

24VDC, 75w, 3.1A,

Điện áp vào: 85-264VAC,

Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 350.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 100W Upun USP-100MFN-24G L

24VDC, 100w, 4.2A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 453.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 150W Upun USP-150MSN-24G L

24VDC, 150w, 6.3A, 115/230VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 200W Upun USP-200MSN-24G L

24VDC, 200w, 8.3A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 350W Upun USP-350MSN-24G L

24VDC, 350w, 14.6A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 923.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12w Upun USP-10MFN-24G E

out: 24VDC, 12w, 0.2A, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 15w Upun USP-15MFN-24G E

out: 24VDC, 15w, 0.6A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 20w Upun USP-20MFN-24G E

24VDC, 20w, 0.8A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 25W Upun USP-25MFN-24G E

24VDC, 25w, 1A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung Upun USP-35MFN-24G E

24VDC, 35w, 1.5A, 85-264VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 240.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 50w Upun USP-50MSN-24G E

24VDC, 50w, 2.1A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 288.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 60w Upun USP-60MSN-24G E

24VDC, 60w, 2.5A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 24V 3A Upun USP-75MSN-24G E

24VDC, 75w, 3.1A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 316.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 100W Upun USP-100MSN-24G E

24VDC, 100w, 4.2A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 419.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 120W Upun USP-120MSN-24G E

24VDC, 120w, 5A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 425.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 150w Upun USP-150MSN-24G E

24VDC, 150w, 6.3A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 515.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 200w Upun USP-200MSN-24G E

24VDC, 200w, 8.3A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 250W Upun USP-250MSN-24G E

24VDC, 250w, 10.4A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 755.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 350W Upun USP-350MSN-24G E

24VDC, 350w, 14.6A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: 920.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 500W Upun USP-500MSN-24G E

24VDC, 500w, 20.8A, 110/220VAC, Bảo vệ: Quá dòng, ngắn mạch

Đơn giá: Liên hệ