Bộ chống sét cho camera UPUN UJKFL-3-12Vdc

Bộ chống sét cho camera, 10KA/12VDC, 120x66x27

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chống sét cho camera UPUN UJKFL-2-12Vdc

Bộ chống sét cho camera, 10KA, 12VDC, 120x66x27

Đơn giá: Liên hệ

Chống sét lan truyền 4-20mA Upun UTT-2JD-24VDC

300mA, ~10KA,

tiết diện dây 0.2mm2-2.5mm2,

IP 20

Đơn giá: Liên hệ

Chống sét lan truyền analog 2 dây Upun UTT-2BS-24VDC

10kA, 24VDC, Upun, 250mA, 0.5mm~2.5mm, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Chống sét lan truyền analog 3 dây Upun UTT-3BS-24VDC

10kA, 24VDC, Upun, 250mA, 0.5mm~2.5mm, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Chống sét lan truyền RS485 Upun UTT-RS485

10kA, 24VDC, Upun, 250mA, 0.5mm~2.5mm, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Chống sét lan truyền RS232 Upun UTT-RS232

10kA, 24VDC, Upun, 250mA, 0.5mm~2.5mm, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chống sét 3P Upun UB01-D/3-385-25

3P 380V, 25KA, 16A, 0.5mm-1.5mm2, IP20

Đơn giá: 560.000 VNĐ

Bộ chống sét cho điện thế DC Upun UB01-C/2+1-1000Vdc-40

40KA, 32A, 0.5mm2-1.5mm2, IP20

Đơn giá: 880.000 VNĐ

Chống sét lan truyền 3P Upun UB01-C/3-385-40

3 cực , 20KA, dây pha 10mm2 , dây tiếp địa 16mm2, 380V

Đơn giá: Liên hệ

Chống sét lan truyền 4P Upun UB01-C/4-385-40

4 cực, 380V, 20KA, dây pha 10mm2 , tiếp địa 16mm2

Đơn giá: Liên hệ

Chống sét lan truyền 3P+1 Upun UB01-C/4-385-40

số cực 3p +1 cực , 380V, 20KA, dây pha 10mm2, tiếp địa 16mm2.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chống sét 4P Upun UB01-D/3+1-385-25

3P+1, 380V, 25KA, 16A, 6mm-10mm2, IP20

Đơn giá: Liên hệ