Còi gắn tủ điện UPUN AD103-22FM/K23B

D22, âm liên tục/ ngắt quảng, 12/24/110/220/380VDC

Đơn giá: 51.000 VNĐ

Còi gắn tủ điện Upun AD103-22FM/K31B

D22, âm liên tục/ ngắt quãng, 220V

Đơn giá: 51.000 VNĐ

đèn còi gắn tủ điện UPUN AD103-22SM/R23

Còi đèn gắn tủ điện, red, D22, 24VDC, Upun

Đơn giá: 71.000 VNĐ

đèn còi gắn tủ điện UPUN AD103-22SM/R31

Còi đèn gắn tủ điện, red, D22, 220VAC, Upun

Đơn giá: 71.000 VNĐ

còi gắn tủ điện Upun LA130-16AY-BB

D16, dạng đầu tròn,

Đơn giá: Liên hệ

Còi gắn tủ điện Upun LA130-16AF-BB

D16 , dạng đầu vuông

Đơn giá: Liên hệ

Còi gắn tủ điện Upun LA130-16AJ-BB

D16 , dạng đầu vuông

Đơn giá: Liên hệ

Còi gắn tủ điện UPUN AD103-16FM

D16, âm liên tục/ ngắt quảng, 12/24/110/220/380VDC

Đơn giá: 135.000 VNĐ

Đèn còi gắn tủ điện UPUN AD103-16SM

D16, sáng nháy , 12/24/110/220/380VDC

Đơn giá: 155.000 VNĐ