Module I/O 6 chân Upun UGM-SJ6

tiết diện 0.5~2.5mm2, 92x66, 6 chân RJ45, 24VDC

Đơn giá: 151.000 VNĐ

Module I/O 8 chân Upun UGM-SJ8

tiết diện 0.5~2.5mm2, 92x66, 8 chân RJ45, 24VDC

Đơn giá: 205.000 VNĐ

MODULE I/O 9 CHÂN UPUN UGM-IOT9

9 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 210.000 VNĐ

MODULE I/O 15 CHÂN UPUN UGM-IOT15

15 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 277.000 VNĐ

MODULE I/O 25 CHÂN UPUN UGM-IOT25

25 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 386.000 VNĐ

MODULE I/O 37 CHÂN UPUN UGM-IOT37

37 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 539.000 VNĐ

MODULE I/O 50 CHÂN UPUN UGM-IOT50

50 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 596.000 VNĐ

MODULE I/O 9 CHÂN UPUN UGM-IOZ9

9 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 210.000 VNĐ

MODULE I/O 15 CHÂN UPUN UGM-IOZ15

15 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 277.000 VNĐ

MODULE I/O 25 CHÂN UPUN UGM-IOZ25

25 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 386.000 VNĐ

MODULE I/O 37 CHÂN UPUN UGM-IOZ37

37 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 539.000 VNĐ

MODULE I/O 50 CHÂN UPUN UGM-IOZ50

50 chân D-SUB, 1A, 0.5~2.5mm2, 92x66, 24VDC

Đơn giá: 596.000 VNĐ

Module I/O 10 chân Upun UGM-GC10

Đầu vào ZB 10 chân (cáp lụa), đầu ra: dạng bắt vít

Đơn giá: 203.000 VNĐ

Module I/O 20 chân Upun UGM-GC20

Đầu vào ZB 20 chân (cáp lụa), đầu ra: dạng bắt vít

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Đầu nối 20 chân HIF3BA-20D-2.54DS

Đầu nối 20 chân, dùng với cáp lụa

Đơn giá: Liên hệ

Module I/O 26 chân Upun UGM-GC26

Đầu vào ZB 26 chân (cáp lụa), đầu ra: dạng bắt vít

Đơn giá: 363.000 VNĐ

Module I/O 34 chân Upun UGM-GC34

Đầu vào ZB 34 chân (cáp lụa), đầu ra: dạng bắt vít.

Đơn giá: 466.000 VNĐ

Module I/O 40 chân Upun UGM-GC40

Đầu vào ZB 40 chân (cáp lụa), đầu ra: dạng bắt vít.

Đơn giá: 520.000 VNĐ

Module I/O 50 chân Upun UGM-GC50

Đầu vào ZB 50 chân (cáp lụa), đầu ra: dạng bắt vít.

Đơn giá: 618.000 VNĐ

Module I/O 60 chân Upun UGM-GC60

Đầu vào ZB 560 chân (cáp lụa), đầu ra: dạng bắt vít.

Đơn giá: 760.000 VNĐ

UGM-IOZ Module giao tiếp Upun

Số chân: 9, 15, 25, 37, 50 đầu vào D-SUB, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Khối IO Upun UGM3-GC

10,, 20, 26, 34, 60 chân, hiển thị LED

Đơn giá: Liên hệ

Module I/O 44 pin Upun DR44-M7

đầu vào 44 chân , đầu ra 44

Đơn giá: Liên hệ