UDK2-OS 24Vdc

ngõ ra 48~250VAC, 2A, 24VDC, 8mA

Đơn giá: 264.000 VNĐ

UDK2-OT 24Vdc

out 24VDC, 2A, 8mA

Đơn giá: 264.000 VNĐ

photoelectric coupling UDK2-0 220VAC/DC

out 5~48VDC, 50mA, 220VAC, 1.8mA

Đơn giá: 89.000 VNĐ

UDK2-0 24VDC photoelectric coupling

out 5~48, 50mA, 24VDC, 6mA

Đơn giá: 89.000 VNĐ

Photoelectric coupling Upun UDK-OG 5Vdc

ngõ ra 5-48VDC, ngõ vào 5VDC, 50mA,

Đơn giá: Liên hệ

Photoelectric coupling Upun UDK-OG 24Vdc

out 5~48VDC, ngõ vào 24VDC, 50mA, gắn ray 35mm

Đơn giá: Liên hệ