Kẹp cáp chống nhiễu Upun UBK 3-8T2

chức năng vừa tiếp địa vừa cố định cáp trên ray 35mm

Đơn giá: 55.000 VNĐ

Phụ kiện cáp UPUN PG36 Cable gland Upun

Cable gland (cable: 22-32), khoét lổ 55mm, Upun

Đơn giá: 19.200 VNĐ

Cable gland UPUN PG29

Cable gland (cable: 18-25), khoét lổ 37mm, Upun

Đơn giá: 11.000 VNĐ

Phụ kiện cáp UPUN PG21 Cable gland Upun

Cable gland (cable: 10.5-18), khoét lổ 28mm, Upun

Đơn giá: 5.800 VNĐ

Cable gland Upun PG19

Cable gland (cable: 12-15), khoét lổ 24mm, Upun

Đơn giá: 4.200 VNĐ

Cable gland Upun PG16

Cable gland (cable: 10-14), khoét lổ 22mm, Upun

Đơn giá: 3.470 VNĐ

Cable gland Upun PG13.5

Cable gland PG13.5, (cable: 7-12), khoét lổ 21mm

Đơn giá: 2.940 VNĐ

Phụ kiện cáp UPUN PG11 Cable gland Upun

Cable gland (cable: 4-10), khoét lổ 19mm, Upun

Đơn giá: 2.540 VNĐ

Phụ kiện cáp UPUN Cable gland Upun PG9

Cable gland (cable: 3.5-8), khoét lổ 15.5mm, Upun

Đơn giá: 2.000 VNĐ

Phụ kiện cáp UPUN PG7 Cable gland Upun

Cable gland (cable: 3-6.2), khoét lổ 12.7mm, Upun

Đơn giá: 1.650 VNĐ