relay 24VDC Upun UDK2-RK

relay 24VDC Upun UDK2-RK

Đơn giá: 217.000 VNĐ

relay PLC Upun UDK-PLC-RI 24VDC

1C/O, 250VAC / 6A, 8mA, 6.2x80x94mm, 24VDC

Đơn giá: 265.000 VNĐ

Relay Upun UDK2-RK 220VAC/DC

Relay Upun UDK2-RK 220VAC/DC

Đơn giá: 217.000 VNĐ

relay PLC Upun UDK-PLC-RI 24VAC/DC

1C/O, 250VAC / 6A, 8mA, 6.2x80x94mm, 24VDC

Đơn giá: 277.000 VNĐ

Relay PLC Upun UDK-PLC-RI 230VAC/DC

1C/O, 250VAC / 6A, 6.2x80x94, 230VAC

Đơn giá: 355.000 VNĐ

relay PLC Upun UDK-PLC-RI 24Vdc E

1C/O, 250VAC / 6A, 8mA, 6.2x80x94mm, 24VDC

Đơn giá: 204.000 VNĐ

relay PLC Upun UDK-PLC-RI 230Vac/dc E

1C/O, 250VAC / 6A, 6.2x80x94, 230VAC

Đơn giá: 265.000 VNĐ

relay PLC cách ly quang Upun UDK-PLC-O 24VDC

out 5-48VDC, 100mA, 100HZ, 6.2x80x94, 24VDC

Đơn giá: 530.000 VNĐ

relay PLC cách ly quang Upun UDK-PLC-O 230VAC/DC

out 5-48VDC, 100mA, 10HZ, 6.2x80x94, 230VDC

Đơn giá: 624.000 VNĐ

relay PLC Upun UDK-PLC-RII 24Vdc

2C/O, 250VAC / 6A, 18mA, 14x80x94, 24VDC

Đơn giá: 371.000 VNĐ

RELAY PLC UPUN UDK-PLC-RII 230VAC/DC

2C/O, 250VAC / 6A, 3.2mA, 14x80x94

Đơn giá: 469.000 VNĐ

relay PLC Upun LYCA024Y

relay PLC ,5 chân , 1C/O, 6A, 24VDC

Đơn giá: 70.000 VNĐ

relay module Upun UDK2-R8M

relay module Upun UDK2-R8M

Đơn giá: Liên hệ

relay module Upun UDK2-R16M

16 relay , 24VDC

Đơn giá: Liên hệ