USK-2.5 cầu đấu dây Upun

800v, dòng 24A, cỡ dây 0.5~4mm2, 40x40x6

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây Upun USK-4

800v, dòng 32A, cỡ dây 0.5~6mm2, 40x40x6.5

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây Upun USK-6

800v, dòng 41A, cỡ dây 0.5~10mm2, 40x46x8

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 2 tầng UPUN USK-4/2-2

500v, dòng 32A, cỡ dây 0.5~4mm2, 55x56x6

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây Upun USK-4RD

800v, dòng 6.3A, cỡ dây 0.2~4mm2, 72x56x8.2

Đơn giá: Liên hệ