Van điều tốc Chelic SC

ren nối 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”,

áp suất max 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ