bộ tạo chân không loại mô-đun 2 cấp Chelic VCG

có thể mở rộng cho 8 van

lưu lượng chân không max : 52l/min

Ống vào: 8mm

Đơn giá: Liên hệ

Van hút chân không 2 cấp Chelic VMG

Van hút chân không 2 cấp Chelic VMG

Đơn giá: Liên hệ

Van hút chân không Chelic VMBU VMDU

Đường kính ống: 6-10mm

Lưu lượng hút: 15-52 lit/phút

kích thước mũi hút: 0.5 - 1.5m

 

Đơn giá: Liên hệ

van hút chân không Chelic EV

Lưu lượng hút 6~225L/min,

ren nối RC1/8~3/4"

Lưu lượng hút: 6~225 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ giác hút chân không Chelic VHS

bao gồm 1 đến 4 đầu hút

đường kính giác hút D20 - D60

Với nhiều giá đỡ và miếng hút

Đơn giá: Liên hệ

Van hút chân không Chelic EVM

Lưu lượng hút 6.4~102L/min,

mũi phun Ø0.5~Ø2

Đơn giá: Liên hệ

van hút chân không Chelic VAB | VAS | VABS

Lưu lượng hút 6-110 L/min,

mũi phun Ø0.7, Ø1.2, Ø1.5

Ống: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10

 

Đơn giá: Liên hệ

van hút chân không module Chelic VK20

Lưu lượng hút 5-22 L/min,

mũi phun Ø0.5~Ø1.0,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VKMT

Lưu lượng hút 45 L/min,

mũi phun Ø1.0

Đầu nối dây D-SUB

Đơn giá: Liên hệ

van hút chân không Chelic VK30T VK30ST

Lưu lượng hút 60 L/min,

mũi phun Ø1.5, Ø1.5

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VSL

Lưu lượng hút 6~15L/min,

mũi phun Ø0.5~Ø1

Đơn giá: Liên hệ

Van hút chân không Chelic VSL-A

Lưu lượng hút 6/9/15L/min,

mũi phun Ø0.6, Ø0.7, Ø1

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VKM

Lưu lượng hút 45L/min,

mũi phun Ø1,

tối đa 10van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van hút chân không Chelic VSLB

Lưu lượng hút 6/9/15L/min,

mũi phun Ø0.6, Ø0.7, Ø1

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VQ20

Lưu lượng hút 22 L/min,

mũi phun Ø1.0

12 to 24 VDC

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VCK

Lưu lượng hút 22L/min,

mũi phun Ø1,

tối đa 8van/cụm

Đơn giá: Liên hệ