Van xả nhanh Chelic QED series

Ren vào: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Ống ra: Ø4,  Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

10 (Kgf / cm²

Đơn giá: Liên hệ

Van xả nhanh Chelic QEBC series

Ø4~Ø12

áp suất max: 10Kgf / cm²

ren: 1/2, 1/4, 1/8, 3/8 

 

Đơn giá: Liên hệ

Van xả nhanh Chelic QEB

Ø4~Ø12

áp suất max: 10 kgf/cm²

ren: 1/2, 1/4, 1/8, 3/

Đơn giá: Liên hệ

Van xả nhanh Chelic QE

Lưu lượng 1000l~1500l/min,

ren trong 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van xả nhanh Chelic QEH

Orifice 1.5 & 3.5mm²,

ống Ø4, Ø6

Đơn giá: Liên hệ