Van xả nhanh Chelic QE

Lưu lượng 1000l~1500l/min, ren trong 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van xả nhanh Chelic QEH

Orifice 1.5 & 3.5mm², ống Ø4, Ø6

Đơn giá: Liên hệ