Modul mở rộng Vigor VS-8X

8 ngõ vào (DC24V),

RS-485

Đơn giá: 743.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-16X

Module mở rộng DIO, 16DI, 24VDC

Đơn giá: 996.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-8YTI-EC

Module mở rộng DIO,

8DO NPN

(100mA Transistor)

Đơn giá: 489.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-8YT-EC

8 ourput NPN ( 0.3A Transistor )

Đơn giá: 573.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-8XYT-EC

4 ngõ vào (DC24V) ,4 ngõ ra NPN , RS-485, 0.3A

Đơn giá: 573.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-8X-EC

8 ngõ vào (DC24V) , RS-485, 0.3A, dùng cho VS1,VS2,VS3.

Đơn giá: 531.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-8XI-EC

 

 

Đơn giá: 489.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor 8XYR

4 input 24VDC và 4 ourput relay 2A

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor 8XYT

4 input 24VDC và 4 ourput NPN

Đơn giá: 888.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-4XYR-EC

2 input 24VDC và 2 ourput relay 2A.

Đơn giá: 700.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-4XYT-EC

2 input 24VDC và 2 ourput NPN ( 0.3 transistor )

Đơn giá: 489.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-4X-EC

Modul mở rộng Vigor, VS-4X-EC 4 input 24VDC

Đơn giá: 447.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-4YR-EC

Modul mở rộng Vigor, VS-4YR-EC, 4 ourput relay 2A

Đơn giá: 743.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VS-4YT-EC

4 ourput NPN ( 0.3 transistor )

Đơn giá: 489.000 VNĐ

Module nhiệt độ Vigor VS-1PT-EC

1 kênh nhiệt độ PT-100 (3-wire PT-100, 0.1℃ resolution)

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-32XYT

16 DI (24VDC);

16 DO: 500mA NPN, NO

Nguồn cấp: 24VDC.

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-32XYR

Ngõ vào: 16 DI (24VDC)

Ngõ ra: 16 DO (2A Relay)

Đơn giá: Liên hệ

Module Vigor VS-28XYR

16 DI (24VDC), 12 DO (2A Relay)

Đơn giá: Liên hệ

Module ngõ ra Vigor VS-8YR

8 DO (2A Relay)

Đơn giá: Liên hệ

Module 16 ngõ ra Vigor VS-16YR

- 16 ngõ ra relay

- Tiếp điểm 2A

Đơn giá: Liên hệ

Module ngõ ra Vigor VS-8YT

Module mở rộng DIO, 8 DO, 500mA NPN transistor, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-8XYR

4DI ngõ vào (DC24V) , 4DO (2A relay)

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-16XYR

8 DI (24VDC), 8 DO (2A Relay)

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-8XYT

4 DI (24VDC) , 4 DO (2A Relay)

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-16XYT

8 DI (24VDC), 8 DO: 500mA NPN transistor

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-16XYT-I

8 DI (24VDC); 8 DO: 500mA NPN transistor

Đơn giá: Liên hệ

Module mở rộng Vigor VS-32XYT-I

16 DI (24VDC);

16 DO: 500mA NPN transistor

Nối dây: I/O by IDC connector

Đơn giá: Liên hệ

Module ngõ vào Vigor VS-16X-I

16 DI (24VDC);

Đơn giá: Liên hệ

Module ngõ ra Vigor VS-16YT-I

16 DO: 500mA NPN transistor

Đơn giá: Liên hệ

Module analog Vigor VS-4AD

4 kênh (16-bit) inputs, 4~20mA.

Đơn giá: Liên hệ

Module analog Vigor VS-2DA

2 kênh (16-bit), 4~20mA.

Đơn giá: Liên hệ

Module analog Vigor VS-3A

2 Analog Input 16bit,

1 Analog Output 16bit,

0-10VDC/0-20mA/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Module analog Vigor VS-6A

in put 4 kênh (16-bit),

output 2 kênh (16bit), 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VS-2PT

2 kênh (3-wire PT-100) inputs, 0.1℃/0.1℉ resolution; isolated

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VS-4PT

4 kênh (3-wire PT-100) inputs,

0.1℃/0.1℉ resolution; isolated

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VS-4TC

input 4 kênh nhiệt độ, 0.1℃/0.1℉ resolution; isolated

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VS-8TC

input 8 kênh nhiệt độ, 0.1℃/0.1℉ resolution; isolated

Đơn giá: Liên hệ

Module phát xung Vigor VS-2PG

Phát 2 kênh xung tốc độ cao cho điều khiển vị trí 2 trục.

Đơn giá: Liên hệ

Module phát xung Vigor VS-4PG

Phát 4 kênh xung tốc độ cao cho điều khiển vị trí 2 trục.

Đơn giá: Liên hệ

Module nguồn Vigor VS-PSD

DC 24V power input to transfer to DC 5V 500mA + DC 12V 800mA.

Đơn giá: Liên hệ