PLC VIGOR VB SERIES

PLC VIGOR VB SERIES

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB0-14MR-A

ngõ vào 8 in 24VDC, out 6 relay, 2 ngõ 7kHZ, 100-240VAC

Đơn giá: 4.700.000 VNĐ

PLC VIGOR VB0-14MR-D

ngõ vào 8 in 24DVC, out 6relay, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-14MT-A

ngõ vào 8 in 24VDC, out 6NPN, 2 ngõ 7kHz, 110-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-14MT-D

ngõ vào 8 in 24DVC, out 6 NPN, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-20MR-A

ngõ vào 12 in 24DVC, out 8 relay, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: 5.170.000 VNĐ

PLC VIGOR VB0-20MR-D

ngõ vào 12 in 24DVC, out 8 relay, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-20MT-A

ngõ vào 12 in 24DVC, out 8 NPN, 2 ngõ 7kHz, 110-240VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-20MT-D

ngõ vào 12 in 24DVC, out 8 NPN, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-28MR-A

ngõ vào 16 in 24DVC, out 12 relay, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: 5.640.000 VNĐ

PLC VIGOR VB0-28MR-D

ngõ vào 16 in 24DVC, out 12 relay, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-28MT-A

ngõ vào 16 in 24DVC, out 12 NPN, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-28MT-D

ngõ vào 16 in 24DVC, out 12 NPN, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-32MR-D

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 relay, 2 ngõ ra xung 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-32MT-D

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 NPN, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-32MR-A

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 relay, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: 5.875.000 VNĐ

PLC VIGOR VB0-32MT-A

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 NPN, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-32MR-AC

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 relay, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-32MT-AC

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 NPN, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-32MT-DC

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 NPN, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB0-32MR-DC

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 relay, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB1-14MT-D

ngõ vào 8 in 24VDC,out 6 NPN, 2 ngõ 20Khz, 2 ngõ 200kHZ

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB1-24MT-D

ngõ vào 14 in 24DVC, out 10 NPN, 2 ngõ 20kHz, 2 ngõ 200kHz

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB1-28ML-D

input 4 line drive, out 4 line drive và 8 NPN transistor

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB1-32MT-D

input 16 in 24VDC, out 16 NPN, 16K word flash ROM, RS-232

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB2-16MT-D

ngõ vào 8 in 24DVC, out 8 NPN, 2 ngõ 7kHz, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB2-16MT-A

ngõ vào 8 in 24DVC, out 6 NPN, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

Cáp lập trình PLC VB/VH Vigor VBUSB-200A

Cable nối PLC dài: 200cm, dùng cho PLC dòng VB và dòng VH

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VB2-16MR-A

ngõ vào 8 in 24DVC, out 8 relay, 2 ngõ 7kHz, 100-240VAC

Đơn giá: 5.875.000 VNĐ

PLC VIGOR VB2-16MR-D

ngõ vào 8 in 24DVC, out 8 relay, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MR-D

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 relay, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MR-A

16 in 24VDC, 16 relay out (2A), USB, RS485, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MT-D

16 in 24VDC, 16 NPN,NO, RS232, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MT-DC

16 in 24VDC, 16 NPN, NO, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MT-AC

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 NPN, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MR-DC

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 relay,-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC Vigor VB2-32MR-D

ngõ vào 16 in 24DVC, out 16 relay, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ