PLC VIGOR VH SERIES

VH series PLC module mở rộng có thể ghép lên đến 128 ngõ ra.

VB-485/VB-232

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VH-10MR

10 ngõ vào và ra (relay),

4K steps, 24VDC

có 1 ngõ ra xung

Đơn giá: 1.904.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-14MR

8 ngõ vào và 6 ra (relay),

bộ nhớ 4k,

RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20MR

12 ngõ vào và 8 ra (relay),

4K steps, 24VDC

Đơn giá: 3.380.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-24MR

24 ngõ vào và ra (relay),

100-240VAC

DC 24V 420mA output

Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-28MR

16 Input 24VDC;

12 Relay Output,

100-240VAC

Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-32MR

32 ngõ vào và ra (relay),

6 ngõ vào tốc độ cao

100-240VAC

Đơn giá: 4.020.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-40MR

40 ngõ vào và ra (relay),

mở rộng lên đến 128 I/O.

 

24VDC

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-60MR

60 ngõ vào và ra (relay),

mở rộng lên đến 128 I/O.

100-240VAC.

Đơn giá: 5.920.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20AR

input 8 ngõ, out 6 ngõ relay,

4 ngõ Analog, 2 ngõ 12bit

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-32ER

16 ngõ vào , 16 ngõ ra relay,

420mA,

DC24

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-28XYR

20 ngõ vào Dc 24V,

8 ngõ ra

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-16XYR

8 ngõ vào DC24v,

8 ngõ ra relay

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-16X

16 ngõ vào DC24v

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-8X

8 ngõ vào DC 24V

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-8YR

8 ngõ relay

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-8XYR

4 ngõ vào DC 24V,

4 ngõ ra Relay

Đơn giá: Liên hệ

Cáp mở rộng Vigor VHEC-050

chiều dài cáp 50cm, PLC VH.

Đơn giá: Liên hệ