PLC VIGOR VS2 Series

17μs, 32K words, tối đa 128 ngõ vào, 128 ngõ ra

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS2-24MR-D

12 in (8 tốc độ cao 50kHz), 12 out relay, RS485

Đơn giá: 3.365.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-24MP-D

24 ngõ vào và ra PNP, 32K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MR-D

32 ngõ vào và ra , 32K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 4.103.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MT-DI

32 ngõ vào và ra , 32K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-24MT-D

24 input & output (transitor). 32K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MP-D

32 ngõ vào và ra PNP, 32K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 3.281.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MT-D

PLC VS2, 32K word flash ROM, 8DI (high speed 50kHz) + 12DI, 4 DO (high speed) + 8 NPN transitor out, USB, RS485, 24VDC

Đơn giá: 3.281.000 VNĐ