PLC VIGOR VS2 Series

17μs, 32K words,

tối đa 128 ngõ vào, 128 ngõ ra

 có thể ghép 8 module

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS2-24MR-D

12 in (8 tốc độ cao 50kHz),

12 out relay, RS485

8 ngõ vào tốc độ cao 50kHz

Đơn giá: 3.365.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-24MP-D

24 ngõ vào và ra PNP,

32K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MR-D

32 ngõ vào và ra ,

32K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao 50kHz

Đơn giá: 4.103.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MT-DI

32 ngõ vào và ra ,

32K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao 50kHz

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-24MT-D

24 input & output (transitor).

32K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao 50kHz

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MP-D

32 ngõ vào và ra PNP,

32K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao 50kHz

Đơn giá: 3.281.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MT-D

32K, 8DI (50kHz) + 12DI,

4 DO (HP) + 8 NPN out,

RS485, 24VDC

Đơn giá: 3.281.000 VNĐ