PLC VIGOR VS3 SERIES

17μs, 64K words,

tối đa 32 ngõ vào, ra

Loại mạnh mẽ

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MR-D

32 ngõ vào và ra (relay),

64K steps, RS-485,

24VDC

Đơn giá: 5.184.000 VNĐ

PLC VIGOR VS3-32MT-D

32 input & output (transitor).

64K steps,

RS-485, 24VDC

Đơn giá: 4.611.000 VNĐ

PLC VIGOR VS3-32MP-D

32 ngõ vào và ra PNP,

64K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao ( 4x200kHz + 4x50 kHz)

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MT-DI

32 input & output (transitor).

64K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao ( 4x200kHz + 4x50 kHz)

Đơn giá: 4.061.000 VNĐ