PLC VIGOR VS3 SERIES

17μs, 64K words, tối đa 32 ngõ vào, ra

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MR-D

32 ngõ vào và ra (relay), 64K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 5.184.000 VNĐ

PLC VIGOR VS3-32MT-D

32 input & output (transitor). 64K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 4.611.000 VNĐ

PLC VIGOR VS3-32MP-D

32 ngõ vào và ra PNP, 64K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MT-DI

32 input & output (transitor). 64K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 4.061.000 VNĐ