PLC VIGOR VSM SERIES

17μs, 32K words,

4 Line Driver DI, 4 Line Driver DO

Điều khiển chuyển động

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VSM-14MT-D

14 input & output (transitor).

32K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao ( 4x200kHz + 4x50 kHz )

Đơn giá: 2.792.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-24MT-D

24 input & output (transitor).

32K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao ( 4x200kHz + 4x50 kHz )

Đơn giá: 3.408.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-32MT-D

6 DI (DC 24V, 4×200 kHz + 4×50 kHz);

16 DO (NPN); 32K; DIO

Đơn giá: 3.892.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-32MT-DI

32 input & output (transitor).

32K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao ( 4x200kHz + 4x50 kHz )

Đơn giá: 3.426.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-28ML-D

32 ngõ vào và ra ,

4 ngõ vào tốc độ cao

32K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 3.892.000 VNĐ