Vôn kế Autonics M4W1P-DV-XX

Vôn kế Autonics M4W1P-DV-XX

Giá KM còn: 2.408.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.594.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M5W-AV-1

dãi đo: 0 - 199.99(m)V, kích thước: 96x48mm.

Giá KM còn: 999.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.492.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M5W-AV-2

dãi đo: 0 - 1.9999VAC, kích thước: 96x48mm.

Giá KM còn: 999.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.492.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DV-2

Đồng hồ đo điện thế DC1.999V, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DV-1

Đồng hồ đo điện thế DC199.9(M)V, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M5W-AV-3

dãi đo: 0 - 19.999VAC, kích thước: 96x48mm.

Giá KM còn: 999.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.492.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M5W-AV-4

dãi đo: 0 - 199.99V, kích thước: 96x48mm.

Giá KM còn: 999.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.492.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DV-3

Đồng hồ đo điện thế DC19.99V, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DV-4

Đồng hồ đo điện thế DC199.9V, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M5W-AV-5

dãi đo: 0 - 400V, kích thước: 96x48mm.

Giá KM còn: 999.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.492.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DV-5

Đồng hồ đo điện thế DC300V, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-AV-XX

Amper kế Autonics M5W-AV-XX

Giá KM còn: 999.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.492.000 VNĐ

Vôn kế AC Autonics M4Y-AV-1

Hiển thị điện thế AC, Ngõ vào: 0 - 199.9mV, 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Volt kế AC Autonics M4Y-AV-2

Đo điện thế xoay chiều AC, 0 - 1.999V, 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Volt kế Autonics M4Y-AV-3

Ngõ vào đo: 0 - 19.99VAC. Kích thước: 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Volt kế AC Autonics M4Y-AV-4

Ngõ vào đo: 0 - 199.9VAC. Kích thước: 72x36.

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Vôn kế AC Autonics M4Y-AVR-3

Hiển thị điện thế AC, Ngõ vào: 0 - 19.99V, 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Volt kế Autonics M4Y-AV-6

Ngõ vào đo: 0 - 400V, Kích thước: 72x36.

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Vôn kế AC Autonics M4Y-AVR-4

Ngõ vào đo: 0 - 199.9V, Kích thước: 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Volt kế DC hiển thị số Autonics M4N-DV

Volt kế DC hiển thị số Autonics M4N-DV

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế AC Autonics M4Y-AVR-6

Ngõ vào đo: 0 - 400VAC, Kích thước: 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4N-DV-01

Vôn kế Autonics M4N-DV-01

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4N-DV-02

Vôn kế Autonics M4N-DV-02

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4N-DV-03

Vôn kế Autonics M4N-DV-03

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4N-DV-04

Vôn kế Autonics M4N-DV-04

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4N-DV-11

Vôn kế Autonics M4N-DV-11

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

đồng hồ đo vôn DC Autonics M4N-DV-12

đồng hồ đo vôn DC Autonics M4N-DV-12

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC Autonics M4N-DV-13

Đồng hồ đo điện thế DC Autonics M4N-DV-13

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

đồng hồ đo vôn DC Autonics M4N-DV-14

đồng hồ đo vôn DC Autonics M4N-DV-14

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AV-1

Đồng hồ đo điện thế AC199.9(M)V 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AV-2

Đồng hồ đo điện thế AC1.999V 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AV-3

Đồng hồ đo điện thế AC19.99V, 96x48,

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AV-4

Đồng hồ đo điện thế AC199.9V, 96x48,

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AV-6

Vôn kế Autonics AC 400V, 96x48,

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4M-DV-3

Vôn kế Autonics M4M-DV-3

Giá KM còn: 1.053.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.572.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4M-AVR-6

Vôn kế Autonics M4M-AVR-6

Giá KM còn: 1.053.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.572.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4M-AV-6

Vôn kế Autonics M4M-AV-6

Giá KM còn: 1.053.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.572.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AV-4

Đồng hồ đo điện thế AC199.9V, 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4M1P-DV-1

Vôn kế Autonics M4M1P-DV-1

Giá KM còn: 1.974.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Vôn kế Autonics M4M1P-DV-4

Vôn kế Autonics M4M1P-DV-4

Giá KM còn: 1.974.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.947.000 VNĐ