Vôn kế đa năng Entes EVM

Đo điện thế 3 Pha, 48x48, 72x72, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Entes EVM-35-96

Kích thước đồng hồ: 96x96mm.

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Vôn kế 3 pha Entes EVM-3S-72

Đo điện thế: 10-500VAC, độ chính xác 1%, 72x72

Đơn giá: 860.000 VNĐ

Vôn kế 1 chiều Entes DCV

Đo điện thế 1 chiều DC

Đơn giá: Liên hệ

Voltmeter DC DCV-10

kích thước: 96x48, dãy đo: 0,5 0-200V DC

Đơn giá: 1.120.000 VNĐ