Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK62

DN15-2000mm,

10000m3/h, 0.75%,

put: 4-20mA, RS-232

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng FLSTRONIC FK60

DN20-300mm, max 10.000m3/h

0.75%,

Ngõ ra: xung, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ